Situri arheologice Oradea

Oradea - Salca

Oradea - Salca Situl arheologic se află în periferia sudică a oraşului actual, pe porţiunea cuprinsă între Cimitirul Rulikovszky şi fosta Fabrică de Bere (azi: Magazinul Lotus) pe o terasa aluviala a Crişului Repede. Este cel mai întins şi totodată cel mai complex sit de pe teritoriul Oradiei. În epocile preistorie precum şi în evul mediu timpuriu până la întemeierea oraşului medieval a fost cel mai însemnat centru de habitat cunoscut din regiunea noastră. Până la începutul secolului XX situl s-a aflat pe o pustă cuprinsă între oraşul Oradea şi satul Seleuş. Denumirea de “Salca” se trage de la o aşezare rurală medievală, atestată în acet loc de la prima treime a secolului XIV şi care a existat sub forma unui cătun până la mijlocul sec. XVIII. Mai târziu în acest loc s-a aflat o cărămidărie şi terenuri agricole aparţinătoare satului Seleuş. Primele obiecte arheologice au ieşit la suprafaţă cu ocazia extragerii lutului pentru cărămidărie. Aceste piese au fost înregistrate în colecţia muzeului orădean începând din anul 1871. Situl a fost cercetat de mai multe ori prin săpături arheologice (1930, 1959-1962, 1977, 1994-1997, 2001), dar cea mai mare parte a complexelor a fost distruse de lucrările de construcţie a oraşului aflată în extindere continuă în a doua jumătate a secolului XX. Cele mai vechi urme arheologice din acest loc provin din neoliticul timpuriu (a doua epocă de piatră) şi sunt urmate de aşezări şi necropole aparţinătoare epocii de cupru, epoca bronzului, prima şi a doua epocă a fierului, toate perioadele epocii migraţiilor, evul mediu, precum şi epoca premodernă până la sfârşitul secolului XVII.