Primăria oraşului Oradea

Primaria Municipiului OradeaClădirea primăriei oraşului Oradea a fost concepută ca reprezentativă pentru imaginea unui oraş prosper, aflat în plină ascensiune economică şi culturală. Arhitectul ei este experimentatul Rimanóczy Kálmán jun., executantul proiectului fiind Sztarill Ferenc. Momentul inaugural a avut loc în ianuarie 1904. Cele mai semnificative momente care au marcat viaţa politică şi culturală a oraşului modern şi contemporan s-au concentrat sub egida Primăriei. Armate, regimuri, revoluţii, personalităţi de prim rang – toate momentele cheie ale ultimilor 100 de ani în Oradea s-au petrecut între zidurile impunătoarei şi elegantei construcţii. Din punct de vedere urbanistic, primăria şi turnul ei monumental sunt excelent plasate. Cea mai frumoasă perspectivă este cea oferită de podul de pe Crişul Repede. Jocul de unghiuri vizuale piezişe face ca această „vedută” din balcoanele de piatră ale podului să rămână în memoria tuturor ca o emblemă de neuitat a oraşului.

Compoziţia arhitectonică este asimetrică, modulară, pentru că volumele se articulează în jurul a trei curţi interioare. Latura dinspre Criş e cea mai spectaculoasă ca şi traseu vizual, clădirea şi apa punându-se reciproc în valoare.

 

Rimanóczy a fost un arhitect cu o viziune complexă. A practicat o arhitectură de reprezentare exprimată stilistic printr-un eclectism de orientare clasicistă. Primăria primeşte un aer impozant datorită rezalitului central, spectaculos articulat şi decorat. Cele trei registre au ca şi câmp vizual de forţă trei ferestre monumentale încheiate pe traseu semicircular asemeni unor simbolice arcuri de triumf, ferestre ce marchează marea Sală de şedinţe, în fapt Sala de Onoare. Monumentalitatea acestor ferestre este subliniată de două coloane angajate cu capitel compozit. Efectul de eleganţă monumentală este amplificat de coloanele duble ce flanchează rezalitul central. La fel de spectaculos este şi nivelul prim, al parterului. Robusteţea sa este subliniată de bosaje bine reliefate ce sporesc efectul de stabilitate. Un important efect spaţial îl constituie amplificarea rezalitului la nivelul parterului printr-un pasaj carosabil, elegant şi funcţional deopotrivă. Nivelul al treilea atinge maximum de efect plastic prin prezenţa celor patru figuri alegorice şi a grupului statuar ce încununează întrega compoziţie arhitecturală. Atica ritmată de colonete ce „festonează” ultimul nivel contribuie şi ea la expresia elegantă a întregului edificiu.

In interior, cel mai spectaculos element arhitectural al Primăriei este scara principală, a cărei amplitudine generoasă modelează întregul spaţiu. Pilaştri, coloane duble, baluştri cu fus elegant, lesene clasicizante, ferestre oarbe cu coronament neo-baroc, nenumărate detalii decorative specifice spiritului eclectic reuşesc toate împreună să constituie o arhitectură unitară cu valoare maximă de reprezentare. Un plus de eleganţă şi rafinament caracterizează decoraţia Sălii de Onoare.

Turnul Primăriei este parte integrantă a întregii arhitecturi, este vectorul ei principal. Acum el este supus unor importante lucrări de restaurare ce îl vor restitui oraşului la adevărata lui semnificaţie şi la maxima lui funcţionalitate.

 

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1