Arhitectura ecleziastica stil baroc

Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” (Biserica cu Lună)

Catedrala Ortodoxă 'Adormirea Maicii Domnului' (Biserica cu Lună)1784 – 1790

Piaţa Unirii

Edificiul cunoscut sub denumirea de „Biserica cu Lună ” este unul dintre monumentele emblematice ale oraşului. Piatra de temelie a bisericii a fost depusă în anul 1784 de către episcopul Aradului, Petru Petrovici. Construcţia a fost finalizată în 1790 după planurile arhitectului Éder Jakab.

Din punct de vedere stilistic, biserica aparţine barocului târziu provincial, a cărui exuberanţă decorativă este atenuată de elemente stilistice neo-clasice, aşa cum sunt, spre exemplu, lesenele ce ritmează faţada, încununate cu capiteluri cu volute ionice, sau amplele arcaturi de tip „arc de triumf” prin care sunt puse în valoare ferestrele. Turnul de pe latura vestică ce surmontează un naos îngust etalează o succesiune stratificată de elemente stilistice târziu baroce şi neo-clasice, ca de exemplu cele două „panouri în oglindă” ce flanchează oculusul cu globul „Lunii”, panouri încheiate la extremităţi cu vase monumentale de inspiraţie „empire”. Acest registru baroc este surmontat de un discret fronton triunghiular neoclasicist, care susţine, la rândul lui, volumetria barocă a turnului. Aceasta este încununată de un coif metalic modelat în spirit eclectic, cu accente bizantine (cei patru Evanghelişti sun pictaţi după modelul icoanelor răsăritene).

Citeşte mai departe: Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” (Biserica cu Lună)