Atribuire contract pentru imobilul situat in Oradea str. A.Lazar nr. 19-21

Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice din judetul Bihor informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic SEAP, servicii de PROIECTARE ARHITECTURALA CLASAREA-INVENTARIEREA SI REABILITAREA FATADELOR EXTERIOARE, SCHIMBARE ACOPERIS SI REPARATII TAMPLARIE, imobil str. Aurel Lazar nr. 19-21, serviciu care va consta in: prestarea serviciilor de intocmire documentatie tehnica privind “Clasarea-inventarierea si reabilitarea fatadelor exterioare,schimbare acoperis si reparatii tamplarie la imobil situat in Oradea, str. Aurel Lazar nr. 19-21”.

Nr. inregistrare: 417 din 08.08.2017 | cod CPV: 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala


Caietul de sarcini poiate fi descarcat:  Caiet Sarcini Aurel Lazar nr 19-21.pdf

 ANUNT INTENTIE

Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice din judetul Bihor informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic SEAP, servicii de “Proiectare arhitecturala clasarea - inventarierea si reabilitarea fatadelor exterioare, schimbare acoperis si reparatii tamplarie, imobil str. Aurel Lazar nr. 19-21, serviciu care va consta in: prestarea serviciilor de “Intocmire documentatie tehnica privind clasarea-inventarierea si reabilitarea fatadelor exterioare, schimbare acoperis si reparatii tamplarie la imobil situat in Oradea, str. Aurel Lazar nr. 19-21”., pana la data de 11.08.2017, ora 16.00.

Va fi consultat urmatorul cod CPV: 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala
Valoarea estimata a achizitiei: 35.000 lei cu TVA
Ofertantii interesati isi pot inregistra oferta pe cod CPV: 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala trimitand si o informare catre Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice din judetul Bihor prin e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informatii privind achizitia: este necesara asigurarea dirigentiei de santier.
Publicarea prezentului anunt are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog (daca este cazul).Scopul acestui anunt este acela de a determina operatorii economici sa-si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat la data demararii achizitiei directe si a verificarii catalogului electronic autoritatea contractanta sa fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori inscrisi in catalogul electronic care sa-I satisfaca necesitatea de produse, servicii, lucrari.
Ulterior publicarii prezentului anunt, autoritatea contractanta va aplica prevederile art 43-46 din HG 35/2016.