Legislatie

Legea nr 422 din 18 iulie 2001

privind protejarea monumentelor istorice

publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 407 din 24 iulie 2001

Legea nr 468 din 12 noiembrie 2003

privind modificarea si completarea Legii nr 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice

publicat in M.O. Partea I. nr 820 din 19 noiembrie 2003

Legea nr 157 din 7 oct 1997

privind ratificarea Conventiei Pentru Protectia Patrimoniului Arhitectural al Europei

adoptata la Granada la 3 oct 1985

Hotararea nr 610 din 29 mai 2003

pentru aprobaea Normelor Metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat

publicat in M.O., Partea I nr 402 din 10 iunie 2003

Ordonanta nr 21 din 26 ian 2006

privind regimul concesionarii monumentelor istorice

publicat in M.O. nr 26 din 30 ian 2006

Ordin nr 2682 din 13 iunie 2003

privind aprobarea Normelor de clasare a monumentelor Istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidenta a monumentelor istorice si a fisei minimale de evidenta a monumentelor istorice

Ordin MCC nr 2684 din 18 iunie 2003

privind aprobarea Metodologiei de intocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si continutul acesteia