Bibliografie

Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania, sec. XIII-XVIII, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 1998